Legíny dětské na přání

Kód: 1686/CER7 1686/CER2 1686/CER4 1686/CER5 1686/CER 1686/CER3 1686/CER6 1686/CER8 1686/XS 1686/110 1686/122 1686/134 1686/86- 1686/98- 1686/146 1686/158 1686/XS2 1686/98-2 1686/98-116 1686/98-117 1686/86-2 1686/98-3 1686/98-118 1686/98-287 1686/XS3 1686/98-4 1686/98-119 1686/98-120 1686/86-3 1686/98-5 1686/98-121 1686/98-288 1686/XS4 1686/98-6 1686/98-122 1686/98-123 1686/86-4 1686/98-7 1686/98-124 1686/98-289 1686/XS5 1686/98-8 1686/98-125 1686/98-126 1686/86-5 1686/98-9 1686/98-127 1686/98-290 1686/XS6 1686/98-10 1686/98-128 1686/98-129 1686/86-6 1686/98-11 1686/98-130 1686/98-291 1686/XS7 1686/98-12 1686/98-131 1686/98-132 1686/86-7 1686/98-13 1686/98-133 1686/98-292 1686/XS8 1686/98-14 1686/98-134 1686/98-135 1686/86-8 1686/98-15 1686/98-136 1686/98-293 1686/XS9 1686/98-16 1686/98-137 1686/98-138 1686/86-9 1686/98-17 1686/98-139 1686/98-294 1686/XS10 1686/98-18 1686/98-140 1686/98-141 1686/86-10 1686/98-19 1686/98-142 1686/98-295 1686/XS11 1686/98-20 1686/98-143 1686/98-144 1686/86-11 1686/98-21 1686/98-145 1686/98-296 1686/XS12 1686/98-22 1686/98-146 1686/98-147 1686/86-12 1686/98-23 1686/98-148 1686/98-297 1686/XS13 1686/98-24 1686/98-149 1686/98-150 1686/86-13 1686/98-25 1686/98-151 1686/98-298 1686/XS14 1686/98-26 1686/98-152 1686/98-153 1686/86-14 1686/98-27 1686/98-154 1686/98-299 1686/XS15 1686/98-28 1686/98-155 1686/98-156 1686/86-15 1686/98-29 1686/98-157 1686/98-300 1686/XS17 1686/98-32 1686/98-161 1686/98-162 1686/86-17 1686/98-33 1686/98-163 1686/98-302 1686/XS18 1686/98-34 1686/98-164 1686/98-165 1686/86-18 1686/98-35 1686/98-166 1686/98-303 1686/XS19 1686/98-36 1686/98-167 1686/98-168 1686/86-19 1686/98-37 1686/98-169 1686/98-304 1686/XS21 1686/98-40 1686/98-173 1686/98-174 1686/86-21 1686/98-41 1686/98-175 1686/98-306 1686/XS22 1686/98-42 1686/98-176 1686/98-177 1686/86-22 1686/98-43 1686/98-178 1686/98-307 1686/XS23 1686/98-44 1686/98-179 1686/98-180 1686/86-23 1686/98-45 1686/98-181 1686/98-308 1686/XS24 1686/98-46 1686/98-182 1686/98-183 1686/86-24 1686/98-47 1686/98-184 1686/98-309 1686/XS25 1686/98-48 1686/98-185 1686/98-186 1686/86-25 1686/98-49 1686/98-187 1686/98-310 1686/XS26 1686/98-50 1686/98-188 1686/98-189 1686/86-26 1686/98-51 1686/98-190 1686/98-311 1686/XS28 1686/98-54 1686/98-194 1686/98-195 1686/86-28 1686/98-55 1686/98-196 1686/98-313 1686/XS29 1686/98-56 1686/98-197 1686/98-198 1686/86-29 1686/98-57 1686/98-199 1686/98-314 1686/XS30 1686/98-60 1686/98-203 1686/98-204 1686/86-31 1686/98-61 1686/98-205 1686/98-315 1686/XS32 1686/98-64 1686/98-209 1686/98-210 1686/86-33 1686/98-65 1686/98-211 1686/98-317 1686/XS33 1686/98-66 1686/98-212 1686/98-213 1686/86-34 1686/98-67 1686/98-214 1686/98-318 1686/XS34 1686/98-68 1686/98-215 1686/98-216 1686/86-35 1686/98-69 1686/98-217 1686/98-319 1686/XS35 1686/98-70 1686/98-218 1686/98-219 1686/86-36 1686/98-71 1686/98-220 1686/98-320 1686/XS36 1686/98-72 1686/98-221 1686/98-222 1686/86-37 1686/98-73 1686/98-223 1686/98-321 1686/XS37 1686/98-74 1686/98-224 1686/98-225 1686/86-38 1686/98-75 1686/98-226 1686/98-322 1686/XS38 1686/98-76 1686/98-227 1686/98-228 1686/86-39 1686/98-77 1686/98-229 1686/98-323 1686/XS39 1686/98-78 1686/98-230 1686/98-231 1686/86-40 1686/98-79 1686/98-232 1686/98-324 1686/XS40 1686/98-80 1686/98-233 1686/98-234 1686/86-41 1686/98-81 1686/98-235 1686/98-325 1686/XS45 1686/98-90 1686/98-248 1686/98-249 1686/86-46 1686/98-91 1686/98-250 1686/98-330 1686/XS46 1686/98-92 1686/98-251 1686/98-252 1686/86-47 1686/98-93 1686/98-253 1686/98-331 1686/XS48 1686/98-96 1686/98-257 1686/98-258 1686/86-49 1686/98-97 1686/98-259 1686/98-333 1686/XS49 1686/98-98 1686/98-260 1686/98-261 1686/86-50 1686/98-99 1686/98-262 1686/98-334 1686/XS50 1686/98-100 1686/98-263 1686/98-264 1686/86-51 1686/98-101 1686/98-265 1686/98-335 1686/XS51 1686/98-102 1686/98-266 1686/98-267 1686/86-52 1686/98-103 1686/98-268 1686/98-336 1686/XS53 1686/98-106 1686/98-272 1686/98-273 1686/86-54 1686/98-107 1686/98-274 1686/98-338 1686/XS54 1686/98-108 1686/98-275 1686/98-276 1686/86-55 1686/98-109 1686/98-277 1686/98-339 1686/XS55 1686/98-110 1686/98-278 1686/98-279 1686/86-56 1686/98-111 1686/98-280 1686/98-340 1686/XS56 1686/98-112 1686/98-281 1686/98-282 1686/86-57 1686/98-113 1686/98-283 1686/98-341 1686/XS57 1686/98-114 1686/98-284 1686/98-285 1686/86-58 1686/98-115 1686/98-286 1686/98-342 Zvolte variantu
450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč 450 Kč 350 Kč 370 Kč 370 Kč 280 Kč 350 Kč 370 Kč 450 Kč od 280 Kč
Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Zvolte variantu
Velikost
Barva
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Pokud máte speciální požadavky na barevnost, délku nohavic, šířku. Sem s nimi! Rády vám ušijeme legíny pro vaše dítko podle vašeho přání. V pase necháváme pruženku volně, pouze na dvou místech lehce přišitou, aby se nekroutila.

velikosti dětských legín
rozpětí gumy v pase
délka nohavic vnější
délka nohavic vnitřní
86/92 44-49 cm 48 cm 32 cm
98/104 46-51 cm 53 cm 37 cm
110/116 48-53 cm 59 cm 43 cm
122/128 50-55 cm 65 cm 48 cm
134/140 52-57 cm 74 cm 55 cm
146/152 56-60 cm 83 cm 63 cm
158/164 - XS 60-68 cm 90 cm 68 cm

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pokud máte speciální požadavky na barevnost, délku nohavic, šířku. Sem s nimi! Rády vám ušijeme legíny pro vaše dítko podle vašeho přáníV pase necháváme pruženku volně, pouze na dvou místech lehce přišitou, aby se nekroutila. 

Vybírat můžete z velkého množství barev i vzorů. Velikost buď vyberte standartní z možností v políčku "velikost". Další možností je, nám napsat do "poznámky prodávajícímu" při potvrzování objednávky míry pasu a boků, požadovanou vnitřní a vnější délku nohavice.

Šijeme s láskou v naší šicí dílně ve Strančicích u Prahy.

Úplety mají certifikaci Oeko-tex Standard 100. Složení materiálu: 95% bavlna 5% elastan. Doporučeujeme prát při 40°C.

Tento produkt vám šijeme na míru, nevztahuje se tedy na něj 14 denní zákonná lhůta pro vrácení zboží. 

Doby výroby se liší podle momentálního počtu objednávek od 3 prac. dnů do 21 prac. dnů. Pokud máte nějaký požadavek na termín, prosím napište nám ho do poznámky v objednávce. Pokusíme se vyhovět :-).

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: